قوى إعلان الحرية والتغيير

0 Comments

قوى إعلان الحرية والتغيير

#بيان حول الصلح الاجتماعي ببورتسودان باللغة المحلية

Ilaan hurriyawa tagyiiri shaf

Nabbhoob Bar'uuteeb udehayi adliida

Ilaan hurriya wa tagyiiri wafid uBar'uut eeya yhad'aawa isoorkina w'adliib hadiidyaan iktim.

Yhad'a oobooywa eeshuukwa y'afiin ufatri iidiib eendhoon Binaamirwa Whabaabwa Inoobwa eebtik ikeeb oofnaay . Uwafid malhootee tigabiila Allaayrhamya toot tu'arwa hooy idleeleet toona dehoon yaksana idi. Tutiki Khartuumeeb tudbuuyti birooriit yiina teekna akaatuuyt. Yhad'a ugalad id' iin daayaaneet toona kassoo whamooysa wi'arwaabwa whammaadwa hooy ibariin. Ugalad daayi silif umiimhi dehay m'asig haay eeshkwiineebu. Fagar m'asig uudehay imruun amgwarha damaaniib Suudaan tihiyi door. Hinin maltee tigabiilaati had'a ugalad id'iiniit malya waadyaab weer id'iin hamaaduhuna niyaw. Aree y'ayi italaagameen tufitna shaawti yakistiib shagaameen uumaag isana iSuudaanyi bitik ba'iikata iyad iheen niyad. Een baree kassoo w'arareew baasnaakiirnaa oon batoo t'iiteet tuhadiid ribna niyad. Taktakiit tu'awyaawa udehayi talawistiiwa shagaab harwaabuuy um'asigwa ti'amkwariyooywa nisayiis umshuudhaawa ti'amfaliyooywa gadi d'iitiit.

Lhayt Suudaaneet tushabuubti darab gal imiiktyeewa tu'ayaaytiit s'akrooytiib eefeen. Kassuu uush'ab hadihaday haggi tushagaamaa niyadeewa utagyiirwa iniharwi ishboobiin.

Tusuurisnayi uhaashoonwa tuwihdaatoona udehayoon m'asigwa tu'ayaaywaata daayi ka damaan nikatmeeb hadiid.

#تحديات_الفتره_الانتقاليه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *